Täpsem info spiritismi ja MTÜ Võsu Vaimne Keskus AMO tegevuse kohta August Kilgilt, telefonidelt 3238572 või 53345516 E-mail august@spiritism.ee Skype august.kilk Aadress Rakvere tee 9, Võsu, 45501, Lääne-Virumaa, Estonia

SAT AMIKARO

Internetiaadress: http://www.esperanto-sat.info/
Uuendatud: 3 years 16 weeks tagasi

Programo de la babilrondo 2015

Laup, 04/18/2015 - 19:18

09/01/15 La parabolo de la kaverno

16/01/15 Limoj de solidareco kaj almozo

23/01/15 Ĝentileco kaj hipokriteco

30/01/15 Ruseo kaj Voltero : duelo !

06/02/15 Infanoj kaj la reto : kiam ? Kiel ?

13/02/15 Loterio kaj monludoj

20/02/15 Modifo de korpo : homeco kaj korpa integreco

27/02/15 Urboplanismo kaj politikplano

06/03/15 Faŝismo kaj aŭtoritato : difinoj

13/03/15 Esprimada libereco

20/03/15 Virkontraŭkoncipo

27/03/15 Profesia armeo : ĉu necesas ?

03/04/15 Diskriminacio : ĉu misuzo aŭ estas ĉie ?

10/04/15 Respekto : difinu !

17/04/15 Kia estas la pli bona maniero vojaĝi ? Ĉu ŝipe, piede, ĉevale, bicikle... ?

24/04/15 Diskutemaj personuloj de Historio

01/05/15 Fabeloj : rakontrondo

08/05/15 Noamo Ĉomski kaj Lingvoscienco

15/05/15 Arto : profesia kaj amatora pratikado

22/05/15 Kio ankoraŭ ne estas interŝanĝebla kontraŭ mono ?

29/05/15 Citaĵoj de Oscar Wilde

05/06/15 Rajto de forgeso

12/06/15 Feliĉo, ĉu ?

19/06/15 Ridi sen malico

26/06/15 Responsa turismo : ĉu utopio ?

03/07/15 Via Revdomo : kie kaj kiel ?

Kategooriad: Esperanto

Programme du Babilrondo 2015

Laup, 04/18/2015 - 19:16

09/01/15 L'allégorie de la caverne

16/01/15 Les limites de la solidarité et la charité

23/01/15 La politesse et l'hypocrisie

30/01/15 Rousseau et Voltaire : le duel !

06/02/15 Les enfants et internet : Quand ? Comment ?

13/02/15 Loterie et jeux d'argent

20/02/15 Modification du corps : L'humanité et l'intégrité du corps

27/02/15 Urbanisme et projet politique

06/03/15 Fascisme et autorité : définitions

13/03/15 Liberté d'expression

20/03/15 Contraception masculine

27/03/15 Armée de métier, est-ce nécessaire ?

03/04/15 Discrimination : abus ou omniprésent ?

10/04/15 Respect : définition

17/04/15 Quelle est la meilleur façon de voyager ? en bateau, à pied, à cheval, à vélo.. ?

24/04/15 Les figures controversées de l'histoire

01/05/15 Soirée contes : venez avec une histoire

08/05/15 Noam Chomsky et linguistique

15/05/15 Art : pratique pro et amateur

22/05/15 Qu'est-ce qui échappe encore à la monétisation ?

29/05/15 Citations d'Oscar Wilde

05/06/15 Droit à l'oubli

12/06/15 Le bonheur ?

19/06/15 Rire sans méchanceté

26/06/15 Tourisme responsable : utopie ?

03/07/15 la maison de vos rêves : où et comment ?

Kategooriad: Esperanto

Fermeture exceptionnelle 2015

Neljap, 04/09/2015 - 13:11

Exceptionnellement, le siège n'ouvrira pas ce samedi 11 avril 2015.

Merci de votre compréhension.

Esceptokaze, la sidejo ne malfermiĝos ĉi tiun sabaton 11an de aprilo 2015.

Dankon pro via komprenemo.

Kategooriad: Esperanto

Nuligo de SAT-Amikara kongreso 2015 en Verduno, invito al SAT-Amikara Jarkunsido en Greziljono

Reede, 03/06/2015 - 00:35

Karaj SAT-Amikaranoj,

Konforme al tio, kion vi povis vidi sur p.10 de La Sago 105, ni, post konstato ke nur 15 homoj aliĝis el minimume 30 atenditaj je la 07a de marto, kiel anoncite decidis nuligi la kongreson, bedaŭrante ke tro malfrua preparado ne ebligis sukcesigi ĉi planon Verdunan. Rapide la komitato kontaktis kun Greziljono por trovi solvon tamen jarkunsidi, k tuj estis pozitiva respondo. Jen do ni invitas vin la 5an de aprilo al Greziljona kastelo.

Provizora programo de tiu Jarkunsido 2015 de nia asocio :

9a30 : akceptado
10a – 11a30 : laborgrupo pri la revuo
15a – 16a30 : laborgrupo pri statutoj de SAT-Amikaro
17a – 19a : plena kunsido kun dum 45 min. agadraporto kaj financraporto ; dum 1h15 raportoj de la laborgrupoj por debatoj kaj rezolucioj por referendumo.

NB : eblos alveni sabatvespere aŭ pli frue k forveturi lundmatene aŭ poste.

La respondeculoj de la kulturdomo strebos por taŭge akcepti ĉiujn anojn de SAT-Amikaro sed komplemente al kantemuloj de La Kompanoj k Interkant', kiuj jam rezervis la kastelon sed kompreneme akceptis ke SAT-Amikaro paralele al ilia programo kunsidu.

Atentu : se multos la partoprenantoj, endos uzi kelkajn dormoĉambrojn, kiuj estas nehejteblaj. Se vi havas domveturilon aŭ ruldomon, ne hezitu uzi ilin. Eke de aprilo, la konstruaĵoj de Greziljono ne jam varmiĝis. Ni konsilas al la partoprenantoj kunporti varmajn vestaĵojn. Kiuj povas, tiuj kunprenu dormosakon aŭ littukojn (kun varma plumono), se ne, krompago estas 7-eŭra.

Por informoj k aliĝo al la jarkunsido 2015 de SAT-Amikaro, iru rete al http://gresillon.org/korusohttp://gresillon.org/alighi k sendu ĉi-ligitan plenumitan paperan aliĝilon al : Maison Culturelle de l'Espéranto, Château de Grésillon,
St. Martin d'Arcé, 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Ĉiuj bonvenas partopreni al tiu jarkunsido, eĉ se nur parte (ekz por tiuj SAT-Amikaranoj, kiuj estos surloke prioritate por kanti). Anoncu rapide vian venon por helpi organizantojn !

Esperante renkonti vin en Greziljono la 05an de aprilo, kamarade k plej amike vin salutas

Por la komitato, Markovo-Vito 4103

Kategooriad: Esperanto