Täpsem info spiritismi ja MTÜ Võsu Vaimne Keskus AMO tegevuse kohta August Kilgilt, telefonidelt 3238572 või 53345516 E-mail august@spiritism.ee Skype august.kilk Aadress Rakvere tee 9, Võsu, 45501, Lääne-Virumaa, Estonia

Esperanto

León Felipe (1884-1968) : Mi konas ĉiujn fabelojn (prozpoemtraduko)

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda - Laup, 03/14/2015 - 14:38


León Felipe
(1884-1968)


Mi konas ĉiujn fabelojn


Efektive, mi ne multon scias.
Nur kion mi vidas mi diras.
Kaj mi vidis :
ke la lulilon de l' homo balancas fabeloj...
ke la angor-kriojn de l' homo sufokas fabeloj...
ke la ploradon de l' homo ŝtopas fabeloj...
ke la ostojn de l' homo enfosas fabeloj...
kaj, ke la timo de l' homo...
inventis ĉiam fabelon.
Efektive, mi apenaŭ ion scias.
Sed oni min dormigis per ĉiaj fabeloj...
kaj mi konas ĉiujn fabelojn.

tradukis Fernando de Diego

detajpis kaj ilustris Donjo & Cezar
el Sennaciulo n-ro 1-2, 2015Kategooriad: Esperanto

Biciklado, specifa rilato al tempo kaj spaco

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda - Laup, 03/14/2015 - 13:07

BICIKLADO,
SPECIFA RILATO AL
TEMPO KAJ SPACO

Multaj aŭtoroj konsideras, ke la biciklanto malvolvas intimajn rilatojn al spaco kaj tempo, iomete kiel la piediranto kaj malkiel la aŭtanto.

Eblas konsideri la biciklanton kiel piediranton sur radoj, kapablan rapide malkovri teritorion multe pli larĝan, kaj samtempe preskaŭ tuj halti kaj reiĝi piediranto ekde kiam aperas okazo. Li ankaŭ povas vojerari, kaj tuj decidi retroiri. La aŭtanto efektive profitas agadradiuson multe pli grandan, sed ne facile povas halti ĉie kaj retroiri. Kiel la piediranto, la biciklanto senpere rilatas al sia ĉirkaŭo : li plene kaj daŭre uzas ĉiujn siajn sensojn. Lia vido estas ĉiudirekta, sen vidomanka angulo, li tridimensie profitas la urbon : ĝiaj vidaĵo, monumentoj, vendejoj, ĉielo, pasantoj... Lia aŭdo, malembarasita je la senĉesa bruo de tute proksima motoro, kapablas distingi, el la ĝenerala konfuzbruo de konversacioj, birdokantojn aŭ suspektindajn bruojn. Lia flaro akriĝas per la printempaj odoroj aŭ kripliĝas pro poluaĵoj. Lia tuŝado ekzerciĝas spertante diversajn vetertipojn : malvarmon, mildon, varmon, ventbloveton, venton, pluvon, neĝon... Eĉ lia gustumo vigliĝas pro apetitveka penado. Male, la aŭtanto havas, kun la ĉirkaŭajo, nur vidan kontakton limigitan de la stirejo kaj aŭdpercepton obtuzigitan de la veturila son-izolo.

La biciklanto unuiĝas kun sia veturilo – plilongigo de lia ostaro – movante siajn plej potencajn muskolojn por antaŭeniri, kvankam sidante. Li konstante elprovas siajn fiziologiajn kapablojn kaj limojn laŭ la distanco kaj la reliefo alfrontotaj. Li senĉese laŭgradigas sian penon por pluteni regulan rapidecon kaj akurate atingi la celitan lokon. Kvankam lia veturtempo foje estas pli longa ol tiu de la aŭtanto, ĝi ĝenerale estas malpli dubeŝanca, ĉar la biciklanto evitas trafikstopiĝojn kaj lin ĝenas nur la gravaj neantaŭviditaj veterkondiĉoj (ventego, ekpluvego, glatiso) bonŝance maloftaj. Hodiaŭ, dum triumfas la nerealaj mondoj, male la biciklanto plene estas en la realo.

EI Frédéric Héran, Le retour de la
bicyclette [La reveno de I' biciklo],
eld. La Découverte, Parizo, FR,
majo 2014, tradukis Diana Riŝar


Donjo & Cezar skanis la artikolon
el Sennaciulo, n-ro 1-2, 2015Kategooriad: Esperanto

Citaĵoj de Roger Bacon

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda - Esmasp, 03/09/2015 - 23:54Citaĵoj de Roger Bacon

* 1214 – 1294

Jen angla franciskano, natursciencisto kaj filozofo, multflanka erudito, kiu disigis la teologion de la filozofio, jen la viro, kiu certe plej forte influis la enhavon de la konata filmo : "En la nomo de la rozo", kun frato Vilhelmo en la ĉefrolo.


Antaŭ ĉio oni devas atenti pri tio, ke la monaj trezoroj de ŝtato ne transiru en la manojn de malmultaj. Alikaze ŝtato povus posedi grandan nacian posedon kaj tamen mizere suferus. Ĉar mono similas al sterko, kiu utilas nur tiukaze, se oni disvastigas ĝin. Oni atingas tion antaŭ ĉio per subpremo aŭ rigora bridado de la detruanta uzurista branĉo, de monopoloj, latifundioj ktp.

Sed mi scias, ke oni povas nek jugi nek malkovri ion novan pri raraj kaj okulfrapaj aĵoj, se oni ne esploris kaj trovis antaŭe la kaŭzojn de la kutima irado de aĵo kaj la kaŭzojn de tiuj kaŭzoj.

Evidentaj kaj okulfrapaj virtoj estigas laŭdon ; sed ne ekzistas sekretaj virtoj, kiuj estigas feliĉon.

Se fie akordita homo kun decidemo pensas pri tio damaĝi al iu alia, se li vehemente avidas tion, tion fikse intencas kaj firme estas konvinkita, ke li povos damaĝi al li, ĝi ne estas pridubebla, ke la naturo obeos al la intenco de ties volo.

Fonto : Opus Maius

Certas, ke nenio detruas la reputacion tiom, kiom malregula kaj maltaŭga sangado ĉe la uzado de perforto, kies premo estas jen tro forta kaj jen tro malforta.

La ambicio similas al la galo, suko en la homa korpo, kiu faras la homon agema, persista, atenta kaj agema, tiom longe, kiom ne estas ŝtopitaj la eliroj. Sed se tiel estas, ĉar ĝi ne havas la necesan elfluejon, li fariĝas bruligema kaj per tio malica kaj venena.

Dum la feliĉo malkaŝiĝas ja plej forte la malvirto, sed dum, malfeliĉo la virto.

Fonto : Pri la malfeliĉo


Oni konstruos ŝipojn sen rudroj, tiel, ke la plej grandaj estos stireblaj de unu viro. Kaj nekredeble rapidajn veturilojn, antaŭ kiujn, oni ne devos enjungi bestojn. Kaj flugantajn masinojn. Kaj tiajn, kiaj sen danĝero povos moviĝi ĝis la grundo de la maroj kaj riveroj.

Jen la esenco de kruda egoisto, ke ne ĝenas lin ekbruligi domon, eĉ tiukaze, se li volas baki nur ovon en ĝi.

Fonto : Pri la utileco por si mem

Amaso ankoraŭ ne estas socio.

La obstina firmtenado je la deveno estas same tiel perforta kiel novigo, kaj tiuj, kiuj tro honoras la malnovan tempon, estas nur mokatoj de la nova.

La propra utilo en ĉiuj siaj ludformoj estas iel malica. Ĝi estas la prudento de la ratoj ; kiuj kun certo forlasas domon antaŭ ties kunrompiĝo ; ĝi estas la prudento de vulpo, kiu forpelas la melon, kiu fosadis por ĝi kaj pretigis ties loĝejon, ĝi estas la prudento de krokodiloj, kiuj verŝas larmon, se ili voras iun.

La antikvo estas distordita historio aŭ kelkaj postrestaĵoj de ĝi, kiuj pro hazardo povis eskapi la detruanton tempo.

La ŝtato, kvankam gi estas granda mekanismo, moviĝas nur tre lante.

La instruado okazu tiel, ke la lernanto ŝatu la instruon kaj ne la instruanton.

Bonajn rilatojn oni plej rapide atingas, se oni ŝajnigas, ke oni jam havas ilin.

Tradukis Cezar
por foje atentigi pri tiu granda spritulo, kiu kelkrilate estis simila al Leonardo da Vinci. Lia pensado kaj eksperimentado ankoraŭ nun estas mirindaj kaj instruaj.


Kategooriad: Esperanto

Nuligo de SAT-Amikara kongreso 2015 en Verduno, invito al SAT-Amikara Jarkunsido en Greziljono

SAT AMIKARO - Reede, 03/06/2015 - 00:35

Karaj SAT-Amikaranoj,

Konforme al tio, kion vi povis vidi sur p.10 de La Sago 105, ni, post konstato ke nur 15 homoj aliĝis el minimume 30 atenditaj je la 07a de marto, kiel anoncite decidis nuligi la kongreson, bedaŭrante ke tro malfrua preparado ne ebligis sukcesigi ĉi planon Verdunan. Rapide la komitato kontaktis kun Greziljono por trovi solvon tamen jarkunsidi, k tuj estis pozitiva respondo. Jen do ni invitas vin la 5an de aprilo al Greziljona kastelo.

Provizora programo de tiu Jarkunsido 2015 de nia asocio :

9a30 : akceptado
10a – 11a30 : laborgrupo pri la revuo
15a – 16a30 : laborgrupo pri statutoj de SAT-Amikaro
17a – 19a : plena kunsido kun dum 45 min. agadraporto kaj financraporto ; dum 1h15 raportoj de la laborgrupoj por debatoj kaj rezolucioj por referendumo.

NB : eblos alveni sabatvespere aŭ pli frue k forveturi lundmatene aŭ poste.

La respondeculoj de la kulturdomo strebos por taŭge akcepti ĉiujn anojn de SAT-Amikaro sed komplemente al kantemuloj de La Kompanoj k Interkant', kiuj jam rezervis la kastelon sed kompreneme akceptis ke SAT-Amikaro paralele al ilia programo kunsidu.

Atentu : se multos la partoprenantoj, endos uzi kelkajn dormoĉambrojn, kiuj estas nehejteblaj. Se vi havas domveturilon aŭ ruldomon, ne hezitu uzi ilin. Eke de aprilo, la konstruaĵoj de Greziljono ne jam varmiĝis. Ni konsilas al la partoprenantoj kunporti varmajn vestaĵojn. Kiuj povas, tiuj kunprenu dormosakon aŭ littukojn (kun varma plumono), se ne, krompago estas 7-eŭra.

Por informoj k aliĝo al la jarkunsido 2015 de SAT-Amikaro, iru rete al http://gresillon.org/korusohttp://gresillon.org/alighi k sendu ĉi-ligitan plenumitan paperan aliĝilon al : Maison Culturelle de l'Espéranto, Château de Grésillon,
St. Martin d'Arcé, 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Ĉiuj bonvenas partopreni al tiu jarkunsido, eĉ se nur parte (ekz por tiuj SAT-Amikaranoj, kiuj estos surloke prioritate por kanti). Anoncu rapide vian venon por helpi organizantojn !

Esperante renkonti vin en Greziljono la 05an de aprilo, kamarade k plej amike vin salutas

Por la komitato, Markovo-Vito 4103

Kategooriad: Esperanto

Gustave Courbet : Letero al la ministro Maurice Richard

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda - Kol, 03/04/2015 - 15:43Gustave Courbet
LETERO AL LA MINISTRO MAURICE RICHARD

Parizo, 23-an de junio en la jaro 1870

Sinjoro ministro, ĉe mia amiko Jules Dupré sur la Isle de' Adam mi ricevis informon pri la aperigo de dekreto en la „ĵurnalo oficiala“, kiu nomumas min „Kavaliero de la Honora Legio“. Tiu dekreto, de kiu miaj bone konataj konvinkoj pri premioj por artistoj kaj pri nobelaj titoloj devintus konservi min, estas skribita sen mia konsento, kaj vi, sinjoro ministro supozis, ke vi devas iniciati tion. Ne timu, ke mi misinterpretas la intencojn gvidintajn vin ĉe tio. Vi transprenis la minsterion de la belaj artoj kiel posteulo de fatala administrado, kiu ŝajne metis la celon al si, mortigi la arton en nia lando, kio estus sukcesinta al ĝi per korupteco kaj perforto, se ne estus trovintaj sin kelkaj kuraĝaj viroj por fini tion. Vi volis signi vian nomumon per paŝoj, kiuj estas kontraŭaj al via antaŭulo.

Tiu agado honoras vin, sinjoro ministro, sed permesu al mi diri al vi, ke nek mia sinteno nek miaj decidoj per tio ŝanĝeblas.

Pro miaj civitanaj konvinkoj mi obstine kontraŭas al tio akcepti honorigon, kiu decide baziĝas sur monarkiaj principoj. Tiun ordenon de la Honora Legio, kiun vi en mia malĉeesto akceptigis por mi, mi devas nepre rifuzi pro miaj principoj.

Mi akceptus ĝin je neniu tempo, neniukaze kaj nenial. Des malpli mi faros tion nun, kiam la perfido ĉie amasiĝas kaj la homa konscio devas esti afliktita pri tiom da karakteraj friponaĵoj.

Honoro baziĝas nek sur titolo nek sur ordeno, ĝi troviĝas en la ago kaj en ties motivo. Kaj je la pli granda parto ĝi efektiviĝas per fideleco al si mem kaj al siaj ideoj. Mi premias min per tio, ke mi restas fidela al la principoj, kiuj difinas mian tutan vivon ; se mi delasus de ili, mi rezignus pri la honoro por ekstera brilo.

Pro mia artista konvinko mi kontraŭstaras ne malpli al tio akcepti rekompencon, kiu estas altrudita fare de mano de la ŝtato al mi. Pri artaj aferoj la ŝtato ne estas kompetenta. Se ĝi arogas al si rekompenci la artojn, ĝi enmiksiĝas en la publikan juĝon. Tiu enmiksiĝo estas vere demoraliziga kaj fatala por la artisto, kiu tiel estas trompata pri la propra signifo, kaj ĝi estas fatala por la arto, kiu tiel estas katenita al oficialaj vidpunktoj kaj damnita al la plej sterila meza kvalito ; la plej prudenta por ĝi, (la ŝtaton), estus lasi la manojn de tio. Ekde tiu tago, kiam ĝi lasos en paco nin, ĝi estos plenuminta siajn devojn al ni.

Permesu, sinjoro ministro, ke mi rifuzas la honorigon, kiun vi supozis devi apliki al mi. Mi estas kvindekjara, kaj mi estis ĉiam sendependa, lasu min fini mian vivon en sendependeco ; se mi estos morta, oni diru pri mi : li apartenis al neniu skolo, al neniu eklezio, al neniu akademio kaj antaŭ ĉio al neniu reĝimo, escepte de la libero.

Permesu al mi, sinjoro ministro, per la esprimado de mia konvinko, kiun mi rajtas konatigi al vi, alte estimi vin.
Gustav Courbet
tradukis Cezar
laŭ germana traduko

PS : Courbet estis portreto-pejzaĝo- kaj ĝenropentristo, nask. en 1819, mortis en 1877. Post la ribelo de komunardoj en Parizo li fariĝis prezidanto de artista unuiĝo, li lasis detrui en tiu funkcio la faman Vendome-kolonon. Post la pafmortigo de la komunardoj oni enprizonigis lin por tio por ses monatoj. Li estis altkvalita pentristo, kiu ebenigis la vojon por la impresionistoj kaj ankaŭ por la realista pentroarto. Famaj bildoj estas „La ŝtonfrapistoj“ aŭ „Ino kun papago“. Amikoj estis ekzemple Pierre Joseph Proudhon kaj Charles Baudelaire.


PSS :
Courbet-bildoj

PSSS :
Jen sube lia plej fama kaj plej kontroverse diskutata verko : "La origino de l' mondo" Mi tre ŝatas la bildon, ĝi estas plena de forto, de vero, de realeco. Ĉu oni cenzuru tian bildon ? Nepre ne ! Ĝi ne estas pornografia, sed tute estetika. La origino de l' mondo estas la vagino, ĉu iu dubas pri tio ? Mi ne. La bohemiaj fratoj pensis simile, ili faris eĉ siajn preĝejojn vaginecaj. Tio estas nur ŝajne absurda. Kion ni estus sen makulitaj inoj ? Nenio. Nur pro la "peko", kaj ĉar ni poste iam elvenis el la origino de l' mondo, oni povas pensi la ideon "mondo". Nia mondo sen homa reflekto ne estus homa mondo sed nur iu sennoma frida io, kaj certe tute sen amo. Tamen nia plej profunda radiko estas la kosmo, ĉar ni estas fakte naskitaj per stelosemo, ĉar ni mem estas faritaj el stelpolvo. (cez)

Kategooriad: Esperanto

Volontulu en esperanta organizo!

lernu! - Kol, 03/04/2015 - 13:53
Esperanta organizo Edukado@Interreto (E@I) denove invitas junajn volontulojn por kunlabori. Aliĝu al la internacia teamo de junaj esperantistoj! Restas lasta loko!
Kategooriad: Esperanto

Konkurso! Kreu emblemon por la Universala Kongreso 2016

lernu! - Kol, 03/04/2015 - 13:53
La organizantoj de 101-a Universala Kongreso kiu okazos en Slovakio sekvontjare lanĉis konkurson por krei emblemon de la aranĝo. Atendas valoraj premioj, partoprenu!
Kategooriad: Esperanto

Cezar : La tombejaj anĝeloj (prozpoemo)

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda - Teisip, 03/03/2015 - 18:12


Cezar
Tombejaj anĝeloj


Ŝtona anĝeloparo
sur la urba tombejo en Altenburg.
Unu vango de la dekstra anĝelo,
preskaŭ la tuta mentono kaj nazduono
estas misformitaj ĝis nerekonebleco.

Ĉar duono de lia buŝo ankoraŭ
ridetas kaj la bele formitaj okuloj
estas nedetruitaj, li rigardas tiel,
kvazaŭ li volus diri al ni :
Ili disŝiris vangon de mi,
sed la bonecon en mi, la anĝelon en mi,
tiun ili ne povis disŝiri !

Tiu vetere detruata anĝelo, kiu aspektas,
kvazaŭ trafis lin grenado,
ĉirkaŭbrakas kun siaj fortaj brakoj
gardante la alian anĝelon.
Li premas disŝiritan vangon je ties kolo
kaj afable rigardas min ĉe tio
kun preskaŭ nekomprenebla optimismo,
kvazaŭ li volus diri : Rigardu do al mi,
vi, mortotima homo, ankoraŭ en mia disfalo
mi defendas lin, tiun anĝelon, kiu estas mia frato !

La alia, la ĉirkaŭbrakata anĝelo,
tenas sian plumpiĝintan dekstran manon antaŭ la ventro
kaj rigardas kun optimismaj okuloj en la sunon.


PS : Mi fotis kaj verkis tion unue germane en decembro de la jaro 1987.

Kategooriad: Esperanto

AIS funebras pri OProf. Dr. habil. Helmar Gunter Frank

AIS funebras pri sia multjara prezidanto OProf. Dr. habil. Helmar Gunter Frank, kiu forpasis la 15-an de decembro.
Kategooriad: Esperanto

AIS invitas al prelega kaj kunsida kunveno

Anstataŭ la kutima septembra SUS AIS invitas al prelega kaj kunsida kunveno, kiu okazos fine de aŭgusto aŭ komence de septembro 2015 en aŭ ĉe San-Marino.
Kategooriad: Esperanto

BRAZILA ESPERANTISTO N-ro 333

Brazila Esperanto-Ligo - Laup, 01/17/2009 - 16:21
BRAZILA ESPERANTISTO N-ro 333 Ĵus aperis la elektronika versio de la numero 333 de la revuo Brazila Esperantisto. La nuna numero enhavas kvar prilingvajn...
Kategooriad: Esperanto

Noticiário Esperantista (semana de 11 a 17/01/2009)

Brazila Esperanto-Ligo - Laup, 01/17/2009 - 06:59
Esperanto é tema de reportagem no maior jornal do Rio Grande do Norte O esperanto...
Kategooriad: Esperanto

Mudando a América com o Esperanto

Brazila Esperanto-Ligo - Pühap, 01/11/2009 - 05:26
site CHANGE.ORG (clique aqui e vote também) (http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools). O Esperanto virou tema de pesquisa e está conquistando espaço entre as temáticas sendo votadas como as mais significativas e importantes para...
Kategooriad: Esperanto

Mudando a América com o Esperanto

Brazila Esperanto-Ligo - Pühap, 01/11/2009 - 05:26
site CHANGE.ORG (clique aqui e vote também) (http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools). O Esperanto virou tema de pesquisa e está conquistando espaço entre as temáticas sendo votadas como as mais significativas e importantes para...
Kategooriad: Esperanto

Mudando a América com o Esperanto

Brazila Esperanto-Ligo - Pühap, 01/11/2009 - 05:25
Está ocorrendo algo interessante e inusitado no site CHANGE.ORG, o Esperanto virou tema de pesquisa e está conquistando espaço entre as temáticas sendo votadas como as mais significativas e importantes...
Kategooriad: Esperanto

Noticiário Esperantista (semana de 4 a 10/01/2009)

Brazila Esperanto-Ligo - Neljap, 01/08/2009 - 09:18
Ouça a benção do papa - clique nesse link (http://esperanto.org.br/bildaro/images/thumb_wma.jpg) (http://esperanto.org.br/bildaro/images/thumb_wma.jpg) )Aulas intensivas de Esperanto em Juiz de ForaDe 12 a 29 de janeiro, acontecerá um curso intensivo...
Kategooriad: Esperanto

Dia do Esperanto comemorado na UNESCO

Brazila Esperanto-Ligo - Esmasp, 12/15/2008 - 04:07
Comemorando a data de aniversário de Zamenhof (150 anos), a Unesco convida o público mundial para uma conferência hoje, em seus escritórios e centro cultural em Paris. O anúncio está...
Kategooriad: Esperanto

Campanha BEL - Ni Laboru Kune

Brazila Esperanto-Ligo - Reede, 12/12/2008 - 03:42
aqui (http://esperanto.org.br/dok/adm/Alig%202009.pdf), imprima a ficha de adesão preencha e seja mais um colaborador e esperantista brasileiro consciente. Obrigado por sua adesão. Assim você está ajudando o movimento esperantista....
Kategooriad: Esperanto

Noticiário Esperantista (de 26/10 a 15/11/2008)

Brazila Esperanto-Ligo - Kol, 11/12/2008 - 02:51
Programa falado em Esperanto estréia na TV brasileiraEstreará na televisão brasileira um programa falado na língua internacional neutra. Trata-se de Renkonto per Esperanto, sob a coordenação de Úrsula Grattapaglia. A...
Kategooriad: Esperanto